หัวหน้าส่วนราชการ

head

 นายอำพล วริทธิธรรม
ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์

DLD PRODUCT LIBRARY Side Banner

 

544673

logo

dataMarketing

menu icon web

HeadBranerMilk

click link video

 

bcg model copy

price per week

QRCode for 2567 2QRCode for 2567 1

E-Poster

รางวัล/ประกาศเกียรติคุณ

No Gift Policy

รณรงค์

แผนที่ผลิตภัณฑ์แพะประเทศไทย

80x120 0407565

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

กิจกรรม/โครงการ

SPEC ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ภาพกิจกรรมของหน่วยงาน

"กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ เข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 2566"
วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรม...
การฝึกอบรมการเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์ หลักสูตร การเพิ่มมูลค่านมแพะ ระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2563
ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธานี กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ดำเนินการจัดโครงการฝึกอ...
"ศผส.เชียงใหม่ จัดฝึกอบรม แปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ให้กับ Smart Farmer ในพื้นที่รับผิดชอบปศุสัตว์ เขต 6"
วันที่ 15-16 มิถุนายน 2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ จัดฝ...

ข้อมูลจำนวนปศุสัตว์

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำหรับเจ้าหน้าที่

2345710 messageImage 1680443028875

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

QR Code ของหน่วยงาน

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บทั้งหมด
86545
Today37
Yesterday45
This_Week34
This_Month1141
All_Days86545

กำลังออนไลน์

มี 929 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

อนาคตโคเนื้อไทย ไปไกลแน่
วันพุธที่ 6 ก.พ.62 เวลา 14.00 น. พณฯนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ทำการสาธิต การทำสเต๊กเนื้อโคขุน จากเนื้อโคขุนหนองสูง ในโอกาสที่ลงพื้นที่ศูนย์แสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เนื้อโคขุนหนองสูง สหกรณ์การเกษตรหนองสูง จำกัด อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการการส่งเสริมการเลี้ยงโคขุนหนองสูงของจังหวัดมุกดาหาร ตามโครงการยกระดับคุณภาพการผลิตโคเนื้อคุณภาพเข้าสู่ระบบมาตรฐาน

Credit: นายสัตวแพทย์ชูยศ เชาว์ศิริกุล ปศุสัตว์จังหวัมุกดาหาร

S 10756394 S 10756393

 

 

S 9224241

 

6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.30 น. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนเมืองเกษตรอินทรีย์ต้นแบบ ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ วิถียโสธร จังหวัดยโสธร
ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ วิถียโสธร จังหวัดต้นแบบเกษตรอินทรีย์ ในส่วนกรมปศุสัตว์ ได้รับผิดชอบ 4 ฐานเรียนรู้ ได้แก่ ไก่ไข่ โค แพะ และแปลงหญ้าอาหารสัตว์ โดยหลักการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ประกอบด้วย 4 ด้าน ประกอบด้วย

     1. สร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วม

     2. ขยายพื้นที่และใช้ประโยชน์ให้เต็มศักยภาพ

     3. เพิ่มความสามารถในการรับซื้อ แปรรูป และการเพิ่มมูลค่าผลผลิต 

     4. เพิ่มตลาดและช่องทางการกระจายสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี พร้อมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เยี่ยมชมพร้อมร่วมถ่ายรูปหน้ารถบริการอาหารเคลื่อนที่ Food truck ซึ่งได้มาบริการอาหารจากผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์อินทรีย์ ประกอบด้วย สลัดไข่/ไก่อินทรีย์ ข้าวมันไก่อินทรีย์ คุกกี้ไข่สดอินทรีย์ นมแดรี่โฮม สเต๊กหมูหลุ่มชีวภาพ ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานประชาชนทั่วไป โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์มหาสารคาม พร้อมทั้งฟังบรรยายวัตถุประสงค์ของรถ Food truck จากผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ซึ่งเป็นแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรของนโยบายตลาดนำการผลิตที่กรมปศุสัตว์ดำเนินการตลอด

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11 12

13 14

15 16

17 18

1920

21 22

23 24

25 26

27 28

29 30

31