ใบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตร การเพิ่มมูลค่าเนื้อแพะและการตัดแต่ง

ระหว่างวันที่ 13-15 มกราคม 2563 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธานี กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

สามารถดาว์นโหลดใบประกาศนียบัตรได้ตามลิ้งค์ด้านล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1cVPhNkeEfYrBRX0gN3xLKMkG2NCwNtcg?usp=sharing

 

ใบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรการเพิ่มมูลค่านมแพะ

ระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2563 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธานี กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

สามารถดาวน์โหลดใบประกาศนียบัตรได้ตามลิ้งค์ด้านล่าง 

https://drive.google.com/drive/folders/10nSLSCsxnqA0a1PcFoB84F_35fb4Lbgu?usp=sharing

 

ติดต่อสอบถาม

โทร. 02-5013179