รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ ประเภทงานบ้านงานครัว

(งบวิจัยและนวัตกรรมโครงการการพัฒนากระบวนการสกัดน้ำมันจิ้งหรีดและการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์ครีมบำรุงผิวสำหรับ ผู้ประกอบการขนาดเล็ก)

 

 1. เครื่องบีบน้ำมันอเนกประสงค์ ขนาดไม่น้อยกว่า 0.25 แรงม้า พร้อมชุดกรอง