ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 30 รายการ