ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ e-1/2564

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถประกอบอาหารอเนกประสงค์เคลื่อนที่ Milk Truck แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ e-3/2564