หัวหน้าส่วนราชการ

head

 นายอำพล วริทธิธรรม
ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์

DLD PRODUCT LIBRARY Side Banner

 

544673

logo

dataMarketing

menu icon web

HeadBranerMilk

click link video

 

bcg model copy

price per week

QRCode for 2567 2QRCode for 2567 1

E-Poster

รางวัล/ประกาศเกียรติคุณ

No Gift Policy

รณรงค์

แผนที่ผลิตภัณฑ์แพะประเทศไทย

80x120 0407565

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

กิจกรรม/โครงการ

SPEC ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ภาพกิจกรรมของหน่วยงาน

"กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ เข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 2566"
วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรม...
การฝึกอบรมการเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์ หลักสูตร การเพิ่มมูลค่านมแพะ ระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2563
ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธานี กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ดำเนินการจัดโครงการฝึกอ...
"ศผส.เชียงใหม่ จัดฝึกอบรม แปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ให้กับ Smart Farmer ในพื้นที่รับผิดชอบปศุสัตว์ เขต 6"
วันที่ 15-16 มิถุนายน 2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ จัดฝ...

ข้อมูลจำนวนปศุสัตว์

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำหรับเจ้าหน้าที่

2345710 messageImage 1680443028875

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

QR Code ของหน่วยงาน

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บทั้งหมด
86546
Today38
Yesterday45
This_Week35
This_Month1142
All_Days86546

กำลังออนไลน์

มี 940 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

“ศผส.มหาสารคาม นำเสนอผลงานที่ขอรับรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ.2565”
วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565
กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ โดยกลุ่มวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการตลาด และศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ทั้ง 3 แห่ง เข้าร่วมนำเสนอผลงานที่ขอรับรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ.2565 (DLD Quality Awards 2022) ที่ผ่านการคัดกรองและให้คะแนนจากคณะกรรมการประเมินผลงานในเบื้องต้น โดยนำเสนอผ่านระบบ zoom online meeting จำนวน 3 ประเภท 5 ผลงาน ดังนี้
1. ประเภทการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
♦️ การพัฒนาเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรให้มีศักยภาพและความเป็นเลิศทางด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์
ทั้งนี้คณะกรรมการประเมินผล ได้ให้ข้อเสนอแนะกับผู้นำเสนอเพื่อการปรับปรุง และเพิ่มเติมเนื้อหาให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
 
 
274340801 317031507119464 4399762656722980617 n      274213428 317031537119461 8205707112753778694 n
274152315 317031800452768 1734619977625343853 n     274177236 317031877119427 1139183812045021504 n