หัวหน้าส่วนราชการ

head

 นายอำพล วริทธิธรรม
ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์

DLD PRODUCT LIBRARY Side Banner

 

544673

logo

dataMarketing

menu icon web

HeadBranerMilk

click link video

 

bcg model copy

price per week

QRCode for 2567 2QRCode for 2567 1

E-Poster

รางวัล/ประกาศเกียรติคุณ

No Gift Policy

รณรงค์

แผนที่ผลิตภัณฑ์แพะประเทศไทย

80x120 0407565

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

กิจกรรม/โครงการ

SPEC ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ภาพกิจกรรมของหน่วยงาน

"กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ เข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 2566"
วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรม...
การฝึกอบรมการเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์ หลักสูตร การเพิ่มมูลค่านมแพะ ระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2563
ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธานี กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ดำเนินการจัดโครงการฝึกอ...
"ศผส.เชียงใหม่ จัดฝึกอบรม แปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ให้กับ Smart Farmer ในพื้นที่รับผิดชอบปศุสัตว์ เขต 6"
วันที่ 15-16 มิถุนายน 2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ จัดฝ...

ข้อมูลจำนวนปศุสัตว์

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำหรับเจ้าหน้าที่

2345710 messageImage 1680443028875

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

QR Code ของหน่วยงาน

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บทั้งหมด
86551
Today43
Yesterday45
This_Week40
This_Month1147
All_Days86551

กำลังออนไลน์

มี 997 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธานี กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์ หลักสูตร"การเพิ่มมูลค่านมแพะ" ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะนมและผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับแพะนม จำนวนทั้งสิ้น 20 ราย เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมตามยุทธศาสตร์การพัฒนาแพะ-แกะ ปี 2560 - 2564 โดยมีเนื้อหาการอบรม ดังนี้

1. บรรยายเรื่อง วิทยาศาสตร์น้ำนมแพะและเทคโนโลยีการแปรรูปน้ำนมแพะ

2. บรรยายเรื่อง สุขอนามัย หรือ สุขลักษณะ (hygiene) [สภาวะและมาตรการต่างๆ ที่จำเป็นในกระบวนการผลิตอาหาร]

3. บรรยายเรื่อง การตลาดผลิตภัณฑ์นมแพะแปรรูป

4. ปฏิบัติการ การทำนมแพะปรุงแต่ง

5. ปฏิบัติการ การทำไอศกรีมนมแพะ

6. ปฏิบัติการ การทำนมเปรี้ยวและโยเกิร์ตนมแพะ

7. ปฏิบัติการ การทำเนยแข็ง

เพื่อให้เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะนม ให้มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์และเทคโนโลยีให้มีความเข้าใจด้านการแปรรูป ผลิตภัณฑ์นม รวมถึงด้านการตลาดเพื่อเป็นช่องทางและโอกาสในการแสดงศักยภาพและการนำเสนอผลิตผลทางด้านปศุสัตว์เพื่อใช้เป็นแนวทางการนำร่องไปสู่การเป็นเจ้าของกิจการอย่างครบวงจร ประกอบอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สัตว์เพื่อการบริโภคภายในประเทศ และสามารถแข่งขันได้ในอนาคตให้สอดรับกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาลด้วย