หัวหน้าส่วนราชการ

head

 นายอำพล วริทธิธรรม
ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์

DLD PRODUCT LIBRARY Side Banner

 

544673

logo

dataMarketing

menu icon web

HeadBranerMilk

click link video

 

bcg model copy

price per week

QRCode for 2567 2QRCode for 2567 1

E-Poster

รางวัล/ประกาศเกียรติคุณ

No Gift Policy

รณรงค์

แผนที่ผลิตภัณฑ์แพะประเทศไทย

80x120 0407565

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

กิจกรรม/โครงการ

SPEC ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ภาพกิจกรรมของหน่วยงาน

"กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ เข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 2566"
วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรม...
การฝึกอบรมการเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์ หลักสูตร การเพิ่มมูลค่านมแพะ ระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2563
ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธานี กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ดำเนินการจัดโครงการฝึกอ...
"ศผส.เชียงใหม่ จัดฝึกอบรม แปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ให้กับ Smart Farmer ในพื้นที่รับผิดชอบปศุสัตว์ เขต 6"
วันที่ 15-16 มิถุนายน 2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ จัดฝ...

ข้อมูลจำนวนปศุสัตว์

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำหรับเจ้าหน้าที่

2345710 messageImage 1680443028875

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

QR Code ของหน่วยงาน

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บทั้งหมด
84927
Today8
Yesterday53
This_Week51
This_Month828
All_Days84927

กำลังออนไลน์

มี 854 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ จัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา เราทำความดีด้วยหัวใจ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันศุกร์ ที่ 8 เมษายน 2565

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ โดย นายอำพล วริทธิธรรม ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ พร้อมด้วย นายเทพฤทธิ์ ทับบุญมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธานี และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมจัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา เราทำความดีด้วยหัวใจ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการร่วมกันพัฒนาสิ่งแวดล้อม และบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ โดยรอบพื้นที่บริเวณอาคารโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปทุมธานี อีกทั้งยังร่วมกันเปล่งเสียงกล่าวคำปฏิญาณ "เราทำความดีด้วยหัวใจ" โดยพร้อมเพียงกัน เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และเจ้าหน้าที่ มีจิตสำนึกในการเสียสละ ร่วมมือ ร่วมใจ ในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะอย่างยั่งยืนต่อไป

 188966

 S 31440917

S 31440916

S 31440920

S 31440922

S 31440918

S 31440921

S 31440923