หัวหน้าส่วนราชการ

head

 นายอำพล วริทธิธรรม
ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์

DLD PRODUCT LIBRARY Side Banner

 

544673

logo

dataMarketing

menu icon web

HeadBranerMilk

click link video

 

bcg model copy

price per week

QRCode for 2567 2QRCode for 2567 1

E-Poster

รางวัล/ประกาศเกียรติคุณ

No Gift Policy

รณรงค์

แผนที่ผลิตภัณฑ์แพะประเทศไทย

80x120 0407565

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

กิจกรรม/โครงการ

SPEC ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ภาพกิจกรรมของหน่วยงาน

"กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ เข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 2566"
วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรม...
การฝึกอบรมการเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์ หลักสูตร การเพิ่มมูลค่านมแพะ ระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2563
ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธานี กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ดำเนินการจัดโครงการฝึกอ...
"ศผส.เชียงใหม่ จัดฝึกอบรม แปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ให้กับ Smart Farmer ในพื้นที่รับผิดชอบปศุสัตว์ เขต 6"
วันที่ 15-16 มิถุนายน 2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ จัดฝ...

ข้อมูลจำนวนปศุสัตว์

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำหรับเจ้าหน้าที่

2345710 messageImage 1680443028875

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

QR Code ของหน่วยงาน

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บทั้งหมด
84928
Today9
Yesterday53
This_Week52
This_Month829
All_Days84928

กำลังออนไลน์

มี 879 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมปศุสัตว์ ณ บริเวณลานหน้าเสาธง

กรมปศุสัตว์ หน้าตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ โดยมีนายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล นายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ และนายพงษ์พันธ์ ธรรมมา รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ร่วมกิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ เพื่อแสดงเจตจำนงสุจริต และความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริต สร้างความตระหนักรู้ ความเชื่อมั่นในการบริหาร การปฏิบัติราชการอย่างโปร่งใส

2

3465

 

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ จัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา เราทำความดีด้วยหัวใจ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันศุกร์ ที่ 8 เมษายน 2565

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ โดย นายอำพล วริทธิธรรม ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ พร้อมด้วย นายเทพฤทธิ์ ทับบุญมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธานี และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมจัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา เราทำความดีด้วยหัวใจ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการร่วมกันพัฒนาสิ่งแวดล้อม และบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ โดยรอบพื้นที่บริเวณอาคารโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปทุมธานี อีกทั้งยังร่วมกันเปล่งเสียงกล่าวคำปฏิญาณ "เราทำความดีด้วยหัวใจ" โดยพร้อมเพียงกัน เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และเจ้าหน้าที่ มีจิตสำนึกในการเสียสละ ร่วมมือ ร่วมใจ ในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะอย่างยั่งยืนต่อไป

 188966

 S 31440917

S 31440916

S 31440920

S 31440922

S 31440918

S 31440921

S 31440923

วันที่19 มิถุนายน 2562 นายสัตวแพทย์สรวิศ  ธานีโต  อธิบดีกรมปศุสัตว์  ให้สัมภาษณ์รายการ Money Morning  ซึ่งออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์  เวลา 07.00 - 07.30 น. ทางช่อง 3 SD ช่อง 28  ในประเด็นเกี่ยวกับ Livestock farm outlet  แนวคิด  ที่มา จุดเด่น ผลิตภัณฑ์ กระแสตอบรับ การต่อยอด ปัญหา อุปสรรค และการช่วยเหลือเกษตรกรไทย  ณ ร้าน Livestock Farm Outlet  กรมปศุสัตว์

2562 06 19 0022562 06 19 0032562 06 19 004365855365856365857365858

วันที่ 13 มีนาคม 2562 นายวีรชัย วิโรจน์แสงอรุณปศุสัตว์เขต 9 เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "กลยุทธ์เพิ่มยอดขายสินค้าปศุสัตว์ในตลาดออนไลน์ Thailandpostmart" ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 9 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จังหวัดสงขลา ผู้เข้าร่วมอบรมเป็นเกษตรกร สหกรณ์ ผู้ประกอบการสินค้าปศุสัตว์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และเจ้าหน้าที่จากโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริฯ ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 9 จำนวน 100 ราย ในการสัมมนาได้มีการบรรยายให้ความรู้ด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ในยุคตลาด 4.0, ขั้นตอนการขายสินค้าบนแอพลิเคชั่น Thailandpostmart และขนส่งผ่านบริษัทไปรษณีย์ไทย, ภาคปฏิบัติ การสมัครขายของบนแอพลิเคชั่น Thailandpostmart, ฝึกการถ่ายภาพเพื่อประกอบการขายออนไลน์, และการฝึกบรรยายเนื้อหาของสินค้า (Story telling) โดยโครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์ บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด และบริษัท บีอีซีเทโร ประเทศไทย จำกัด

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11