หัวหน้าส่วนราชการ

head

 นายอำพล วริทธิธรรม
ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์

DLD PRODUCT LIBRARY Side Banner

 

544673

logo

dataMarketing

menu icon web

HeadBranerMilk

click link video

 

bcg model copy

price per week

QRCode for 2567 2QRCode for 2567 1

E-Poster

รางวัล/ประกาศเกียรติคุณ

No Gift Policy

รณรงค์

แผนที่ผลิตภัณฑ์แพะประเทศไทย

80x120 0407565

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

กิจกรรม/โครงการ

SPEC ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ภาพกิจกรรมของหน่วยงาน

"กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ เข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 2566"
วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรม...
การฝึกอบรมการเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์ หลักสูตร การเพิ่มมูลค่านมแพะ ระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2563
ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธานี กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ดำเนินการจัดโครงการฝึกอ...
"ศผส.เชียงใหม่ จัดฝึกอบรม แปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ให้กับ Smart Farmer ในพื้นที่รับผิดชอบปศุสัตว์ เขต 6"
วันที่ 15-16 มิถุนายน 2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ จัดฝ...

ข้อมูลจำนวนปศุสัตว์

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำหรับเจ้าหน้าที่

2345710 messageImage 1680443028875

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

QR Code ของหน่วยงาน

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บทั้งหมด
86553
Today45
Yesterday45
This_Week42
This_Month1149
All_Days86553

กำลังออนไลน์

มี 1025 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

“ศผส. มหาสารคาม เข้าร่วมประชุมผู้ประสานงานคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ภายใต้คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2665"
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565
ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์มหาสารคาม โดย นายอัครเดช ทุมชะ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมผู้ประสานงานคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ภายใต้คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดมหาสารคาม (คทช.จังหวัด) ครั้งที่ 1/2665 เพื่อขับเคลื่อนและติดตามผลการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม อ.เมือง จ.มหาสารคาม
การประชุมครั้งนี้ ได้แจ้งแผนการจัดฝึกอบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ สำหรับประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรเป้าหมายของโครงการฯ ได้ทราบและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาเป็นอาชีพ ต่อไป
 
 
    n 1      n 2
 
 
 
 
     n 6     n 6