หัวหน้าส่วนราชการ

head

 นายอำพล วริทธิธรรม
ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์

DLD PRODUCT LIBRARY Side Banner

 

544673

logo

dataMarketing

menu icon web

HeadBranerMilk

click link video

 

bcg model copy

price per week

QRCode for 2567 2QRCode for 2567 1

E-Poster

รางวัล/ประกาศเกียรติคุณ

No Gift Policy

รณรงค์

แผนที่ผลิตภัณฑ์แพะประเทศไทย

80x120 0407565

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

กิจกรรม/โครงการ

SPEC ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ภาพกิจกรรมของหน่วยงาน

"กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ เข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 2566"
วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรม...
การฝึกอบรมการเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์ หลักสูตร การเพิ่มมูลค่านมแพะ ระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2563
ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธานี กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ดำเนินการจัดโครงการฝึกอ...
"ศผส.เชียงใหม่ จัดฝึกอบรม แปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ให้กับ Smart Farmer ในพื้นที่รับผิดชอบปศุสัตว์ เขต 6"
วันที่ 15-16 มิถุนายน 2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ จัดฝ...

ข้อมูลจำนวนปศุสัตว์

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำหรับเจ้าหน้าที่

2345710 messageImage 1680443028875

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

QR Code ของหน่วยงาน

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บทั้งหมด
84930
Today11
Yesterday53
This_Week54
This_Month831
All_Days84930

กำลังออนไลน์

มี 900 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

"ศผส.มหาสารคาม เข้าร่วมการประชุมวิชาการครั้งที่ 60 เกษตรศาสตร์วิถีถัดไป พลิกวิกฤติสู่ความยั่งยืน"
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565
ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์มหาสารคาม กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ เข้าร่วมการ
ประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 60 เกษตรศาสตร์วิถีถัดไป พลิกวิกฤติสู่ความยั่งยืน หัวข้อบรรยายพิเศษ “นวัตกรรมอุตสาหกรรมเกษตรวิถีถัดไป: แผนที่นำทางเศรษฐกิจไทยสู่ความยั่งยืน (food industry innovation towards sustainability for next normal)” ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meeting จัดโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ทำให้ได้แนวคิด ความรู้ เทคโนโลยี และ นวัตกกรมบรรจุภัณฑ์แห่งอนาคต เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรสู่ความยั่งยืน ภายใต้หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (BCG Model) และความเป็นกลางทางคาร์บอน สำหรับนำไปปรับใช้ในการพัฒนางานแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ต่อไป
 
 
 
 1      2
 
 
 4     5
 
 
 
 
 6      7
 
 
 
 
 7      8