หัวหน้าส่วนราชการ

head

 นายอำพล วริทธิธรรม
ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์

DLD PRODUCT LIBRARY Side Banner

544673

logo

dataMarketing

menu icon web

HeadBranerMilk

click link video

 

bcg model copy

price per week

QRCode for 2567 2QRCode for 2567 1

E-Poster

รางวัล/ประกาศเกียรติคุณ

No Gift Policy

แผนที่ผลิตภัณฑ์แพะประเทศไทย

80x120 0407565

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

กิจกรรม/โครงการ

SPEC ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ภาพกิจกรรมของหน่วยงาน

"กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ เข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 2566"
วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรม...
การฝึกอบรมการเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์ หลักสูตร การเพิ่มมูลค่านมแพะ ระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2563
ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธานี กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ดำเนินการจัดโครงการฝึกอ...
"ศผส.เชียงใหม่ จัดฝึกอบรม แปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ให้กับ Smart Farmer ในพื้นที่รับผิดชอบปศุสัตว์ เขต 6"
วันที่ 15-16 มิถุนายน 2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ จัดฝ...

ข้อมูลจำนวนปศุสัตว์

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำหรับเจ้าหน้าที่

2345710 messageImage 1680443028875

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

QR Code ของหน่วยงาน

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บทั้งหมด
81197
Today33
Yesterday25
This_Week126
This_Month1089
All_Days81197

กำลังออนไลน์

มี 510 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

"ศผส.มหาสารคาม จัดฝึกอบรม หลักสูตร "การแปรรูปอาหารอีสานจากไก่พื้นเมือง"
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565
ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์มหาสารคามกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ จัดโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ หลักสูตร "การแปรรูปอาหารอีสานจากไก่พื้นเมือง" แก่เกษตรกร ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป ที่สนในการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไก่พื้นเมืองจำนวน 20 ราย ในระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์มหาสารคาม อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
วันนี้เป็นวันแรกของการฝึกอบรม มีรายละเอียดการอบรมดังนี้
(*)สุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้สัมผัสอาหาร
(*)มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร
(*)การจัดตกแต่งอาหาร
(*)การตลาดสินค้าปศุสัตว์
(*)การทำไก่มะนาว
(*)การทำไส้อั่วไก่พื้นเมือง
ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้ความสนใจ และมีความตั้งใจศึกษาขั้นตอนและวิธีการแปรรูป เพื่อนำไปต่อยอดด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ต่อไป
 
 
01    02
 
 
 
03    04
 
 
07    08
 
 
09   010