หัวหน้าส่วนราชการ

head

 นายอำพล วริทธิธรรม
ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์

DLD PRODUCT LIBRARY Side Banner

 

544673

logo

dataMarketing

menu icon web

HeadBranerMilk

click link video

 

bcg model copy

price per week

QRCode for 2567 2QRCode for 2567 1

E-Poster

รางวัล/ประกาศเกียรติคุณ

No Gift Policy

รณรงค์

แผนที่ผลิตภัณฑ์แพะประเทศไทย

80x120 0407565

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

กิจกรรม/โครงการ

SPEC ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ภาพกิจกรรมของหน่วยงาน

"กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ เข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 2566"
วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรม...
การฝึกอบรมการเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์ หลักสูตร การเพิ่มมูลค่านมแพะ ระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2563
ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธานี กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ดำเนินการจัดโครงการฝึกอ...
"ศผส.เชียงใหม่ จัดฝึกอบรม แปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ให้กับ Smart Farmer ในพื้นที่รับผิดชอบปศุสัตว์ เขต 6"
วันที่ 15-16 มิถุนายน 2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ จัดฝ...

ข้อมูลจำนวนปศุสัตว์

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำหรับเจ้าหน้าที่

2345710 messageImage 1680443028875

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

QR Code ของหน่วยงาน

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บทั้งหมด
84930
Today11
Yesterday53
This_Week54
This_Month831
All_Days84930

กำลังออนไลน์

มี 894 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

วันที่ 15-16 มิถุนายน 2566

ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ จัดฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีการแปรรูปเนื้อสัตว์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ให้กับ Smart Farmer ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6 ในหัวข้อ “การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากแพะภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน” ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ให้กับ Smart Farmer ให้กับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ของแต่ละจังหวัด Smart officer และเกษตรกร Smart farmer รวม 21 ท่าน ในระหว่างวันที่ 15 - 16 มิถุนายน 2566 โดยได้รับเกียรติจาก นายอำพล วริทธิธรรม ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีเปิด

ซึ่งโดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้

1. การบรรยาย เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับสุขศาสตร์และวิธีการปฏิบัติที่ดีในการแปรรูปอาหาร มาตรฐานการผลิต   โดย คุณวุฒิชัย ลัดเครือ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

2. การบรรยาย เรื่อง การการตลาดสินค้าปศุสัตว์แปรรูป การจำหน่าย และช่องทางการตลาดบนห้างสรรพสินค้า โดยคุณนิรัชกร นิรัชโยธิน เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ Local buyer north บริษัท Tops Supermarket จำกัด

3. การปฏิบัติการแปรรูปสบู่เดคูพาจนมแพะและแอลกอฮอล์เจลน้ำนมแพะ โดย คุณพรพรรณษา เชื้อสมบูรณ์ นักวิทยาศาสตร์

4. การปฏิบัติการตัดแต่งเนื้อแพะ โดย คุณวุฒิชัย ลัดเครือ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

5. การปฏิบัติการแปรรูปแกงแพะ โดย คุณรัตนะ ชาชุมวงค์ เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่

6. การปฏิบัติการแปรรูปเจอร์กี้แพะ โดย คุณดวงชีวัน สลับ เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่

7. การแปรรูปผลิตภัณฑ์เครื่องหนังจากหนังแพะ โดยคุณสรัณกิติ์ แก้วกันใจ เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน

การจัดการฝึกอบรมในครั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมให้ความสนใจเป็นอย่างดียิ่ง

ทั้งนี้หากเกษตรกรหรือผู้ประกอบการ ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการในเฟสต่อไปสามารถติดต่อได้ที่ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ โทรศัพท์ 02-6534444 ต่อ 3375 หรือ ทาง Facebook :     กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ https://www.facebook.com/profile.php?id=100064378523814 หรือ ติดต่อได้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-53213162 หรือทาง Facebook : ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ https:https://www.facebook.com/RDTC2014?mibextid=ZbWKwL

 

15 16 6 66 1

15 16 6 66 2 15 16 6 66 3

15 16 6 66 4 15 16 6 66 5

15 16 6 66 6 15 16 6 66 7

15 16 6 66 8 15 16 6 66 9

15 16 6 66 10 15 16 6 66 11

15 16 6 66 12 15 16 6 66 13

15 16 6 66 14

15 16 6 66 15 15 16 6 66 16

15 16 6 66 17 15 16 6 66 18