หัวหน้าส่วนราชการ

head

 นายอำพล วริทธิธรรม
ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์

DLD PRODUCT LIBRARY Side Banner

 

544673

logo

dataMarketing

menu icon web

HeadBranerMilk

click link video

 

bcg model copy

price per week

QRCode for 2567 2QRCode for 2567 1

E-Poster

รางวัล/ประกาศเกียรติคุณ

No Gift Policy

รณรงค์

แผนที่ผลิตภัณฑ์แพะประเทศไทย

80x120 0407565

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

กิจกรรม/โครงการ

SPEC ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ภาพกิจกรรมของหน่วยงาน

"กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ เข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 2566"
วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรม...
การฝึกอบรมการเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์ หลักสูตร การเพิ่มมูลค่านมแพะ ระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2563
ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธานี กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ดำเนินการจัดโครงการฝึกอ...
"ศผส.เชียงใหม่ จัดฝึกอบรม แปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ให้กับ Smart Farmer ในพื้นที่รับผิดชอบปศุสัตว์ เขต 6"
วันที่ 15-16 มิถุนายน 2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ จัดฝ...

ข้อมูลจำนวนปศุสัตว์

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำหรับเจ้าหน้าที่

2345710 messageImage 1680443028875

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

QR Code ของหน่วยงาน

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บทั้งหมด
86548
Today40
Yesterday45
This_Week37
This_Month1144
All_Days86548

กำลังออนไลน์

มี 948 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

วันอังคาร ที่ 13 มิถุนายน 2566

ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ โดยนางสาวเอื้องพลอย ใจลังกา ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามผลการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์แก่ผู้ประกอบการเครือข่าย เขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ ร้าน Yokojung Yoghurt อ.เมืองเชียงใหม่, สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จำกัด อ.สารภี, S.A. ฟาร์ม อ.แม่ออน และ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง แม่ทาเหนือ อ.แม่ออน เพื่อให้ทราบถึงผลการดำเนินงาน และให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายของผู้ประะกอบการ โดยการให้คำปรึกษา แนะนำ รวมถึงช่วยแก้ไขปัญหา ร่วมหาแนวทางในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ใหม่ให้แก่ผู้ประกอบการที่กำลังพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้การดำเนินสำเร็จบรรลุเป้าหมายในอนาคตต่อไป

ทั้งนี้หากเกษตรกรหรือผู้ประกอบการ ประสงค์ขอใช้บริการสามารถติดต่อได้ที่กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ โทรศัพท์ 02-6534444 ต่อ 3375 หรือ ทาง Facebook : กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์

https://www.facebook.com/profile.php?id=100064378523814

หรือ ติดต่อได้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-53213162 หรือทาง Facebook : ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่

https:https://www.facebook.com/RDTC2014?mibextid=ZbWKwL

 

13 6 66 1 

13 6 66 2

13 6 66 3 

13 6 66 4

13 6 66 5