หัวหน้าส่วนราชการ

head

 นายอำพล วริทธิธรรม
ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์

DLD PRODUCT LIBRARY Side Banner

 

544673

logo

dataMarketing

menu icon web

HeadBranerMilk

click link video

 

bcg model copy

price per week

QRCode for 2567 2QRCode for 2567 1

E-Poster

รางวัล/ประกาศเกียรติคุณ

No Gift Policy

รณรงค์

แผนที่ผลิตภัณฑ์แพะประเทศไทย

80x120 0407565

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

กิจกรรม/โครงการ

SPEC ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ภาพกิจกรรมของหน่วยงาน

"กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ เข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 2566"
วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรม...
การฝึกอบรมการเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์ หลักสูตร การเพิ่มมูลค่านมแพะ ระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2563
ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธานี กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ดำเนินการจัดโครงการฝึกอ...
"ศผส.เชียงใหม่ จัดฝึกอบรม แปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ให้กับ Smart Farmer ในพื้นที่รับผิดชอบปศุสัตว์ เขต 6"
วันที่ 15-16 มิถุนายน 2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ จัดฝ...

ข้อมูลจำนวนปศุสัตว์

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำหรับเจ้าหน้าที่

2345710 messageImage 1680443028875

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

QR Code ของหน่วยงาน

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บทั้งหมด
86545
Today37
Yesterday45
This_Week34
This_Month1141
All_Days86545

กำลังออนไลน์

มี 910 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566

ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ให้คำปรึกษา และทดลองแปรรูปเนื้อกระบือสไลด์ และลูกชิ้นเนื้อกระบือ แก่คณะผู้ประกอบการ กลุ่มควายขุนแก้งนคร เพื่อเป็นตัวอย่างการตัดแต่งเนื้อกระบือ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ สำหรับนำไปเสนอขายกับผู้ของผู้ประกอบการต่อไป

ทั้งนี้หากเกษตรกรหรือผู้ประกอบการ ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการในรุ่นต่อไปสามารถติดต่อได้ที่กองผลิตภัณฑ์   ปศุสัตว์ โทรศัพท์ 02-6534444 ต่อ 3375 หรือ ทาง Facebook : กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์

https://www.facebook.com/profile.php?id=100064378523814

หรือ ติดต่อได้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-53213162 หรือทาง Facebook : ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่

https:https://www.facebook.com/RDTC2014?mibextid=ZbWKwL

 

23 3 66 1 23 3 66 2

23 3 66 3 23 3 66 4

23 3 66 5

 23 3 66 6