หัวหน้าส่วนราชการ

head

 นายอำพล วริทธิธรรม
ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์

DLD PRODUCT LIBRARY Side Banner

 

544673

logo

dataMarketing

menu icon web

HeadBranerMilk

click link video

 

bcg model copy

price per week

QRCode for 2567 2QRCode for 2567 1

E-Poster

รางวัล/ประกาศเกียรติคุณ

No Gift Policy

รณรงค์

แผนที่ผลิตภัณฑ์แพะประเทศไทย

80x120 0407565

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

กิจกรรม/โครงการ

SPEC ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ภาพกิจกรรมของหน่วยงาน

"กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ เข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 2566"
วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรม...
การฝึกอบรมการเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์ หลักสูตร การเพิ่มมูลค่านมแพะ ระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2563
ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธานี กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ดำเนินการจัดโครงการฝึกอ...
"ศผส.เชียงใหม่ จัดฝึกอบรม แปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ให้กับ Smart Farmer ในพื้นที่รับผิดชอบปศุสัตว์ เขต 6"
วันที่ 15-16 มิถุนายน 2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ จัดฝ...

ข้อมูลจำนวนปศุสัตว์

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำหรับเจ้าหน้าที่

2345710 messageImage 1680443028875

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

QR Code ของหน่วยงาน

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บทั้งหมด
86550
Today42
Yesterday45
This_Week39
This_Month1146
All_Days86550

กำลังออนไลน์

มี 971 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์


วันที่ 22-23 มีนาคม 2566

ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ เข้าร่วมอบรม หลักสูตร “การสื่อสารอย่างชาญฉลาดเพื่อให้ได้งานและได้ใจ” (SMART Communication For High Performance) ในรูปแบบออนไลน์ (Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยได้รับเกียรติจาก นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมฯ โดยมีกิจกรรมการฝึกอบรมดังต่อไปนี้

  1. การบรรยายในหัวข้อการสื่อสารในการปฏิบัติงาน
  2. การบรรยายและภาคปฏิบัติ ในหัวข้อการสื่อสารการนำเสนอ (การพูดในที่ชุมชน) โดยนายชัยวัฒน์ ศิริโต เป็นวิทยาการ

การฝึกอบรมครั้งนี้มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่เป็นข้าราชการ และพนักงานราชการของกรมปศุสัตว์ จำนวน 50 ราย

ซึ่งการฝึกอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะการสื่อสารและนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานด้านการสื่อสารที่ดีและนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานของหน่วยงานต่อไป

 

22 23 3 66 1 22 23 3 66 2

22 23 3 66 3 22 23 3 66 5

22 23 3 66 4

22 23 3 66 7 22 23 3 66 8

22 23 3 66 9 22 23 3 66 10

22 23 3 66 6