หัวหน้าส่วนราชการ

head

 นายอำพล วริทธิธรรม
ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์

DLD PRODUCT LIBRARY Side Banner

544673

logo

dataMarketing

menu icon web

HeadBranerMilk

click link video

 

bcg model copy

price per week

QRCode for 2567 2QRCode for 2567 1

E-Poster

รางวัล/ประกาศเกียรติคุณ

No Gift Policy

แผนที่ผลิตภัณฑ์แพะประเทศไทย

80x120 0407565

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

กิจกรรม/โครงการ

SPEC ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ภาพกิจกรรมของหน่วยงาน

"กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ เข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 2566"
วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรม...
การฝึกอบรมการเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์ หลักสูตร การเพิ่มมูลค่านมแพะ ระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2563
ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธานี กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ดำเนินการจัดโครงการฝึกอ...
"ศผส.เชียงใหม่ จัดฝึกอบรม แปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ให้กับ Smart Farmer ในพื้นที่รับผิดชอบปศุสัตว์ เขต 6"
วันที่ 15-16 มิถุนายน 2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ จัดฝ...

ข้อมูลจำนวนปศุสัตว์

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำหรับเจ้าหน้าที่

2345710 messageImage 1680443028875

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

QR Code ของหน่วยงาน

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บทั้งหมด
77849
Today8
Yesterday39
This_Week332
This_Month430
All_Days77849

กำลังออนไลน์

มี 561 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
โดยมีผู้เข้าร่วมการศึกษาดูงานพนักงานทั้งหมด 34 คนงานนิสิตชั้นปีที่ 3 จำนวน 30 คนคณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 4 คน  เข้าสู่การศึกษา เป็นเป็นเป็นดูงานพนักงานพนักงานพนักงานพนักงาน  ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธานี บริษัท บริษัท บริษัท บริษัท นักศึ เป็นเป็นษาเป็นได้เรียนรู้เี่กี่ยวกับหัวเรื่อง: การแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์(สุกร) อาทิ

?ไส้กรอกเวียนนา

?ไส้กรอกคนักเวิร์ท

?ไส้กรอกแฟรงค์เฟอร์เตอร์

เราได้ทำการศึกษาต่อไปในฐานะที่เป็นนักวิชาการและนักวิชาการที่มีประสบการณ์ในการพัฒนาบุคลากร

45595

45589

45594

45588

45590

45591

45592