ประกาศกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

 

****************************************

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ไฟล์ประกาศกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

                                             ทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

                                       : ใบสมัคร