ประกาศกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์

เรื่อง แก้ไขประกาศกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566

 

 

Download : ไฟล์ประกาศกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ เรื่อง แก้ไขประกาศกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อ

               เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป