ประกาศกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล จำนวน อัตรา

ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2567

************************************************

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : ไฟล์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล 

                      :  ไฟล์ใบรับสมัคร