ประกาศกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

 

******************************************

 

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : ไฟล์บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ