ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธานี

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

ในตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยสัตวบาล

(ณ วันที่ 19 เมษายน 2567)

*************************************************************

 

 

อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี้ : ไฟล์ประกาศ