ประกาศกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

 

****************************************

อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่่  :  ไฟล์ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป