ประกาศกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่

ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

 

****************************************

 

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : ไฟล์ประกาศกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์