ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์มหาสารคาม

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  ตำแหน่ง เจ้าพนักสัตวบาล

ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2566

******************************

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ :<<รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน>>