ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์มหาสารคาม

เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานเหมาบริการบุคคล

ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานขับรถยนต์
และพนักงานช่วยงานด้านปศุสัตว์

ไฟล์เอกสารประกาศ : <<รายละเอียด>>