ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์มหาสารคาม

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก

ตำแหน่ง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จ้างเหมาบริการขับรถยนต์
และจ้างเหมาบริการช่วยงานด้านปศุสัตว์

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : <<ไฟล์ประกาศ>>