ประกาศกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งเจ้าพนักสัตวบาล จำนวน 1 อัตรา

(ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์มหาสารคาม)  

ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2566

*****************************

อ่านเพิ่มเติมได้ที่  : ไฟล์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักสัตวบาล

job s