ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 15 รายการ