ประกาศกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ให้เป็นไปตามมาตรฐานโรงงาน ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 หลังด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

:ประกาศ