ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธานี

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1

และ มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2

ในตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยสัตวบาล

(ประกาศ 25 เมษายน 2567)

อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี้ :ไฟล์ประกาศ