ประกาศกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

 

*****************************

 

อ่านเพิ่มเติมได้ที่  : รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป