กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์

กรมปศุสัตว์ อาคารชัณสูตรโรคสัตว์ ชั้น ๒

๖๙/๑ ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ 

เบอร์โทรศัพท์ส่วนกลาง  ๐-๒๖๕๓-๔๔๔๔ ต่อ ๓๓๗๕ - ๓๓๗๘  เบอร์โทรสาร  ๐-๒๖๕๓-๔๔๘๙

E-mail Address สำหรับติดต่อราชการกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ดังนี้

 กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ผู้อำนวยการฯ   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ฝ่ายวิชาการ     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ฝ่ายการตลาด   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปทุมธานี This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เชียงใหม่  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์มหาสารคาม This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

map dld

https://goo.gl/maps/8s7EHGRbTX6KEdEr8

สามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS , Airport Link ลงสถานีพญาไท

สายรถประจำทางที่ผ่าน สาย 29, 34, 54, 62, ปอ.36, ปอ.140