- ตู้แช่อาหารขนาด 32,45 คิวบิกฟุต (22 กุมภาพันธ์ 2562) สำหรับใช้ปีงบประมาณ 2562-2564
 - เครื่องบดเนื้อ / เครื่องนวดแฮมแบบสุญญากาศ / ชุดพาสเจอร์ไรส์ / เครื่องโฮโมจิไนเซอร์ / เครื่องแยกครีม / เครื่องปั่นเนย / ชุดผลิตเนยแข็ง / เครื่องบรรจุครีมหรือของเหลวทำจากสแตนเลส / รถเข็นสแตนเลส / เครื่องบรรจุสุญญากาศ / ปืนทำสลบโค / เครื่องเลื่อยผ่าซาก / เครื่องฉีดน้ำเกลือ  / หม้อต้มไส้กรอก / เครื่องคลิป / เครื่องกวนผสมสารละลายหรือกวนครีม / เครื่องโพรเซสชีส / ตู้อบไส้กรอก (12 กุมภาพันธ์ 2562) สำหรับใช้ปีงบประมาณ 2562-2564
 - ชั้นวางภาชนะแบบโปร่ง งบประมาณ 2563 (ขอใช่สเปค 2561-2562)
 - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวซื้อปี 2561 (ศผส.ปทุมธานี) เครื่องสับผสมเนื้อ / เครื่องผูกไส้กรอก / เครื่องหั่นหมูสด / เครื่องฉีดน้ำเกลือ / เครื่องซักผ้า แบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม
 - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวซื้อปี 2563 (ศผส.ปทุมธานี) เครื่องปั่นไอศกรีม/ เครื่องปิดผนึกสุญญากาศ/ เครื่องหั่นหนัง/ เครื่องปั้นลูกชิ้น/ เครื่องแช่แข็งแบบรวดเร็ว(QuickFreezer)/ โต๊ะปฏิบัติการทำผลิตภัณฑ์สแตนเลสพร้อมเขียงพลาสติก/ เครื่องนวดผสมเนื้อขนาด 20 กิโลกรัม/ เครื่องเลื่อยเนื้อและตัดกระดูก/ เครื่องอัดบรรจุไส้กรอกแบบไฮโดรลิค