- รถจักรยานยนต์แบบบธรรมดา/แบบเกียร์อัตโนมัติ (19 กรกฎาคม 2562) สำหรับใช้ปีงบประมาณ 2560-2562
 - รถบรรทุก/รถโดยสาร/รถยนต์ตรวจการณ์ (22 เมษายน 2562) สำหรับใช้ปีงบประมาณ 2562
 - รถบรรทุก (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา พร้อมตู้ห้องเย็นด้านหลัง อุณหภูมิต่ำสุด -25 องศาเซลเซียส สำหรับปีงบประมาณ 2563 (ศผส.ปทุมธานี)