- กล้องดิจิตอลแบบสะท้อนเลนส์เดี่ยวพร้อมอุปกรณ์ (4 มกราคม 2562) สำหรับใช้ปีงบประมาณ 2562-2564
 - เครื่องมัติมีเดียโปรเจคเตอร์ 5500 ANSI Lumens (4 มกราคม 2562) สำหรับใช้ปีงบประมาณ 2562-2564
 - กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอลความละเอียด 20 ล้านพิกเซล 
  - โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว