หัวหน้าส่วนราชการ

amphon varitthithum2

 นายอำพล วริทธิธรรม
ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์

dataMarketing

menu icon web

HeadBranerMilk

click link video

price per week

b3049211fffd97251b590dc47386c053 form service2563s

bce3ee444a7addfdaf14ff25ae551020 25621219 1s

 

 

 

อบรมการแปรรูป/กิจกรรม

รางวัล/ประกาศเกียรติคุณ

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ภาพอินโฟกราฟิก/ประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรมของหน่วยงาน

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ให้สัมภาษณ์รายการ Money Morning
วันที่19 มิถุนายน 2562 นายสัตวแพทย์สรวิศ  ธานีโต  อธิบดีกรมปศุสัตว์  ให้สัมภาษณ์รายกา...

อ่านข่าวทั้งหมด

การฝึกอบรมการเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์ หลักสูตร การเพิ่มมูลค่านมแพะ ระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2563
ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธานี กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ดำเนินการจัดโครงการฝึกอ...

อ่านข่าวทั้งหมด

กิจกรรม/โครงการ

สำหรับเจ้าหน้าที่

2345710

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

QR Code ของหน่วยงาน

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

เริ่มนับตั้งแต่วันที่
46317
Today24
Yesterday74
This_Week292
This_Month463
All_Days46317

กำลังออนไลน์

มี 1285 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

วันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2563

ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ จัดการฝึกอบรมแปรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ หลักสูตร การแปรรูปเนื้อโคขุนและการปรุงสเต๊กเพื่อสร้างอาชีพ มีเกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้สนใจเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 20 ราย

กิจกรรมประกอบด้วย

- การบรรยายความรู้เบื้องต้นการแปรรูปเนื้อโคขุน

- การฝึกปฏิบัติเตรียมเนื้อโคขุนเพื่อแปรรูปเป็น สเต๊ก, เบอร์เกอร์, ไส้กรอกสด, ลูกชิ้น ฯลฯ

- ปฏิบัติการไส้กรอกสด, เนื้อน่องอบ, ลูกชิ้น, เบอร์เกอร์

- การทำ Beef steak mushroom and mashed potato

- การทำ Quinoa salad with beef steak and thousound island dressing

16 18 11 631

16 18 11 632

16 18 11 633

16 18 11 634

16 18 11 635

16 18 11 636

16 18 11 637

16 18 11 639

16 18 11 6310

16 18 11 6311

16 18 11 6312

16 18 11 6313

16 18 11 6314

 

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

         ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ โดยนางสาวเอื้องพลอย ใจลังกา ผู้อำนวยการศูนย์พร้อมด้วยทีมนักวิทยาศาสตร์ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการและให้การต้อนรับ นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์           ในโอกาสประชุมขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : ACI) ของกลุ่มจังหวัดในเขตตรวจราชการที่ 15 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) จังหวัดเชียงใหม่

       โดยมีการนำเสนอผลิตภัณฑ์การแปรรูปนมและเนื้อสัตว์ เช่น แฮมหมูจินหัว เบคอน ผลิตภัณฑ์เนยแข็ง นอกจากนั้นยังมีผู้ประกอบการเจ้าของแบรนด์ “Veggie’s Dairy” คุณพรธิดา ตั้งใจดี และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์จิ้งหรีดอบกรอบ คุณพิริยะ เนื้อนวล ร่วมนิทรรศการในครั้งนี้ด้วย ภายในงานมีนิทรรศการจากหน่วยงานราชการ ศูนย์ฯ,สหกรณ์ และสถานศึกษาในเขตพื้นที่ที่เกี่ยวข้องร่วมจัดนิทรรศการผลงานกว่า 28 บูธ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมนิทรรศการจำนวนมาก

 

12 11 631

12 11 632

12 11 633

12 11 634

12 11 635

12 11 636

12 11 637

วันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2563

ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ จัดการฝึกอบรมแปรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ หลักสูตร "การทำเครื่องสำอางจากน้ำนมแพะ D.I.Y. (Do it yourself) ง่ายๆด้วยตัวเอง" แก่เกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้สนใจ จำนวน 20 ราย โดยกิจกรรมประกอบด้วย

-          การบรรยายเกี่ยวกับการแปรรูปนมแพะเป็น ลิปบาล์ม, สบู่เดคูพาจ,โลชั่น

-          การบรรยานความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

-          การผลิตเนยสดสำหรับเครื่องสำอางจากน้ำนมแพะ

-          การทำลิปบาล์มเนยแพะ

-          การทำสบู่น้ำนมแพะเดคูพาจ

-          การทำเกลือขัดผิวผสมน้ำนมแพะ

-          การทำโลชั่นน้ำนมแพะ

-          การบรรยายการขอสถานที่ผลิตเครื่องสำอาง และการขอเลขที่ใบจดแจ้งเครื่องสำอาง

จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

 

10 12 11 631

10 12 11 632

10 12 11 633

10 12 11 634

10 12 11 635

10 12 11 636

10 12 11 637

10 12 11 638

10 12 11 6310

10 112 11 639

วันที่ 5-6 ตุลาคม 2563

ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ โดยนางสาวเอื้องพลอย ใจลังกา ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และนางสาวนิวาริน สินธุสอาด นักวิทยาศาสตร์ พร้อมคณะ ได้รับเชิญจากชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคใต้ ภายใต้โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์นมและช่องทางการจัดจำหน่ายเชิงพาณิชย์ของชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคใต้และตะวันตก จำกัด และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ณ โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์ ชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคใต้และตะวันตก จำกัด               ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเป็นวิทยากรในการอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์นมโดยมีเจ้าหน้าที่สหกรณ์เข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้ จากผลิตภัณฑ์นม โดยวันนี้มีกิจกรรมดังนี้

- การบรรยาย การแปรรูปผลิตภัณฑ์นม

- การสาธิต การแปรรูปนมพาสเจอร์ไรส์และนมปรุงแต่ง

- มอสซาเรลล่าชีส

- ริคอตต้าชีส

- โยเกิร์ตพร้อมดื่ม

- โยเกิร์ตคงตัวและแบบคน

- ไอศกรีมรสชาติต่างๆ

- โยเกิร์ตพร้อมดื่ม

- โยเกิร์ตคงตัวและแบบคน

- ครีมชีส

- คอตเทจชีส

เพื่อเป็นการต่อยอดองค์ความรู้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์นมต่อไป

5610631

5610632

5610633

5610634

5610636

5610637

5610638

5610639