ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑืปศุสัตว์เชียงใหม่ เรื่องประกวดราคาซื้อโครงการครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (ชุดเครื่องมือหาเวลาในการฆ่าเชื้อของอาหาร) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)