ประกาศ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล 1 อัตรา และตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล 1 อัตรา

>>> ดาวน์โหลดรายละเอียด  <<<

>>> ดาวน์โหลดใบสมัคร  <<<