ประกาศ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ขยายเวลารับสมัคร

บุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล และ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยสัตวบาล

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร  <<<