ประกาศ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริการ จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล กลุ่มงานบริการจำนวน 1 อัตรา

 

>>รายละเอียดตามเอกสารแนบ<<

>>ใบสมัคร<<