ประกาศ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล  กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

 

>>>รายละเอียดตามเอกสารแนบ<<<

>>>ใบสมัคร<<<