หัวหน้าส่วนราชการ

amphon varitthithum2

 นายอำพล วริทธิธรรม
ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์

DLD PRODUCT LIBRARY Side Banner

logo

dataMarketing

menu icon web

HeadBranerMilk

click link video

price per week

 

 

 

 

 

อบรมการแปรรูป/กิจกรรม

รางวัล/ประกาศเกียรติคุณ

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

กิจกรรม/โครงการ

ภาพกิจกรรมของหน่วยงาน

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ให้สัมภาษณ์รายการ Money Morning
วันที่19 มิถุนายน 2562 นายสัตวแพทย์สรวิศ  ธานีโต  อธิบดีกรมปศุสัตว์  ให้สัมภาษณ์รายกา...

อ่านข่าวทั้งหมด

การฝึกอบรมการเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์ หลักสูตร การเพิ่มมูลค่านมแพะ ระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2563
ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธานี กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ดำเนินการจัดโครงการฝึกอ...
ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน (OTOP)
วันที่ 19-20 ตุลาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ร่วมกับเ...

ภาพอินโฟกราฟิก/ประชาสัมพันธ์

สำหรับเจ้าหน้าที่

2345710

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

QR Code ของหน่วยงาน

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

เริ่มนับตั้งแต่วันที่
58482
Today23
Yesterday79
This_Week274
This_Month2048
All_Days58482

กำลังออนไลน์

มี 354 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

"ศผส.มหาสารคาม ออกติดตามงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรในพื้นที่จังหวัดเลย”

วันที่ 22 กันยายน 2564

ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์มหาสารคาม กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ โดย นางสาวนงนุช จงเรืองศรี เจ้าพนักงานสัตวบาลอาวุโส และคณะ ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย และปศุสัตว์อำเภอเชียงคาน ออกติดตามให้คำแนะนำ ปรึกษา แก้ไขปัญหา และประเมินผลการดำเนินงานถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์แก่กลุ่มเกษตรกร ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์และการแปรรูป บ้านท่าดีหมี 42/4 ม.4 บ้านท่าดีหมี ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

การออกติดตามผลการดำเนินงานฯ ในครั้งนี้ ทำให้ได้ข้อมูลสำหรับนำไปใช้วางแผนพัฒนาการดำเนินงานโครงการฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ได้ร่วมกับกลุ่มเกษตรกรจัดทำคลิปวีดีโอองค์ความรู้และภูมิปัญญาด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์สินค้าปศุสัตว์ ได้แก่ ไก่ต้มน้ำปลาพุทรานมสดและไก่อบโอ่งสมุนไพร เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์สินค้าปศุสัตว์ของกลุ่ม ต่อไป

  S 11493396   S 11493394

S 11493397   S 11493399

S 11493401