วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์มหาสารคาม กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จาก บริษัท เซ็นคอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด และ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีขอนแก่น(วิสาหกิจเพื่อสังคม)จำกัด ได้เยี่ยมชมโรงปฏิบัติการสร้างมูลค่าเพิ่มสัตว์ปีก(ส่วนโรงฆ่าสัตว์ปีก และ ส่วนแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์) เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการส่งเสริมการนำไก่ของเกษตรกรมาชำแหละและแปรรูปในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดใกล้เคียง ต่อไป

 

52759593 2131069716977150 1255017017581240320 n

52970934 2131069653643823 8579587410193547264 n

53037407 2131069846977137 7685597642637705216 n

52725422 2131069776977144 1928297280608141312 n

52926851 2131069923643796 6976381439784779776 n