หัวหน้าส่วนราชการ

amphon varitthithum2

 นายอำพล วริทธิธรรม
ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์

DLD PRODUCT LIBRARY Side Banner

logo

dataMarketing

menu icon web

HeadBranerMilk

click link video

price per week

 

 

 

 

 

อบรมการแปรรูป/กิจกรรม

รางวัล/ประกาศเกียรติคุณ

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

กิจกรรม/โครงการ

ภาพกิจกรรมของหน่วยงาน

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ให้สัมภาษณ์รายการ Money Morning
วันที่19 มิถุนายน 2562 นายสัตวแพทย์สรวิศ  ธานีโต  อธิบดีกรมปศุสัตว์  ให้สัมภาษณ์รายกา...

อ่านข่าวทั้งหมด

การฝึกอบรมการเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์ หลักสูตร การเพิ่มมูลค่านมแพะ ระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2563
ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธานี กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ดำเนินการจัดโครงการฝึกอ...
ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน (OTOP)
วันที่ 19-20 ตุลาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ร่วมกับเ...

ภาพอินโฟกราฟิก/ประชาสัมพันธ์

สำหรับเจ้าหน้าที่

2345710

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

QR Code ของหน่วยงาน

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

เริ่มนับตั้งแต่วันที่
58476
Today17
Yesterday79
This_Week268
This_Month2042
All_Days58476

กำลังออนไลน์

มี 244 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

วันที่ 21 ตุลาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์มหาสารคาม ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์มหาสารคาม นำทีมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์มหาสารคาม ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 โดยทางศูนย์ฯ ได้ปลูกต้นมะม่วง “พันธุ์โชคอนันต์” ในเนื้อที่ประมาณ 2 งาน ด้านหน้าหอประชุม และจัดภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่ด้านหน้าสำนักงาน ซึ่งกิจกรรมในวันนี้
เพื่อแสดงถึงความสามัคคีของคนในองค์กร และประโยชน์ที่ได้จากการปลูกไม้ยืนต้นในวันข้างหน้าต่อไป รวมพื้นที่ในการดำเนินการกิจกรรมในวันนี้ประมาณ 1 ไร่
 
         42836                         42834
 
         42838                         42834
 
42843          S 12673037
"ศผส. มหาสารคาม เข้าร่วมกิจกรรมอบรมออนไลน์ ในหัวข้อ แผนการจัดอบรมสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร
วันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2564
ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์มหาสารคาม กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ เข้าร่วมอบรมออนไลน์ ผ่าน กลุ่มLINEในหัวข้อ "แผนการจัดอบรมสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร" จัดอบรมโดย ส่วนงานพาณิชย์และพัฒนาธุรกิจ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งการอบรมออนไลน์ครั้งนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องสุขาภิบาลอาหาร เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานต่อไป
 
 
86328  86329
 
         239865                             239867  
 
         239868              239866
: Innovation food guide for global market penetration”
 
วันที่ 19 ตุลาคม 2564
 
เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์มหาสารคามเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ “การพัฒนานวัตกรรมอาหารเพื่อเจาะตลาดต่างประเทศ : Innovation food guide for global market penetration”
โดยคุณเมธา จารัตนากร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีไอพี แวลู จำกัด
เพื่อเป็นองค์ความรู้ให้เจ้าหน้าที่ได้พัฒนานวัตกรรมอาหารเพื่อเจาะตลาดต่างประเทศต่อไป
 
    messageImage 1634623514550   1page การสงเสรมการแปรรปผลตภณฑสนคาปศ
 
119891   119895

"ศผส.มหาสารคาม ออกติดตามงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรในพื้นที่จังหวัดเลย”

วันที่ 22 กันยายน 2564

ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์มหาสารคาม กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ โดย นางสาวนงนุช จงเรืองศรี เจ้าพนักงานสัตวบาลอาวุโส และคณะ ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย และปศุสัตว์อำเภอเชียงคาน ออกติดตามให้คำแนะนำ ปรึกษา แก้ไขปัญหา และประเมินผลการดำเนินงานถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์แก่กลุ่มเกษตรกร ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์และการแปรรูป บ้านท่าดีหมี 42/4 ม.4 บ้านท่าดีหมี ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

การออกติดตามผลการดำเนินงานฯ ในครั้งนี้ ทำให้ได้ข้อมูลสำหรับนำไปใช้วางแผนพัฒนาการดำเนินงานโครงการฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ได้ร่วมกับกลุ่มเกษตรกรจัดทำคลิปวีดีโอองค์ความรู้และภูมิปัญญาด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์สินค้าปศุสัตว์ ได้แก่ ไก่ต้มน้ำปลาพุทรานมสดและไก่อบโอ่งสมุนไพร เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์สินค้าปศุสัตว์ของกลุ่ม ต่อไป

  S 11493396   S 11493394

S 11493397   S 11493399

S 11493401

 

หมวดหมู่รอง