หัวหน้าส่วนราชการ

amphon varitthithum2

 นายอำพล วริทธิธรรม
ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์

DLD PRODUCT LIBRARY Side Banner

logo

dataMarketing

menu icon web

HeadBranerMilk

click link video

price per week

 

 

 

 

 

อบรมการแปรรูป/กิจกรรม

รางวัล/ประกาศเกียรติคุณ

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

กิจกรรม/โครงการ

ภาพกิจกรรมของหน่วยงาน

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ให้สัมภาษณ์รายการ Money Morning
วันที่19 มิถุนายน 2562 นายสัตวแพทย์สรวิศ  ธานีโต  อธิบดีกรมปศุสัตว์  ให้สัมภาษณ์รายกา...

อ่านข่าวทั้งหมด

การฝึกอบรมการเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์ หลักสูตร การเพิ่มมูลค่านมแพะ ระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2563
ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธานี กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ดำเนินการจัดโครงการฝึกอ...
ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน (OTOP)
วันที่ 19-20 ตุลาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ร่วมกับเ...

ภาพอินโฟกราฟิก/ประชาสัมพันธ์

สำหรับเจ้าหน้าที่

2345710

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

QR Code ของหน่วยงาน

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

เริ่มนับตั้งแต่วันที่
58481
Today22
Yesterday79
This_Week273
This_Month2047
All_Days58481

กำลังออนไลน์

มี 341 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564

ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ โดย นางสาวเอื้องพลอย ใจลังกา ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมายให้ นายวุฒิชัย ลัดเครือ และ

นางสาวพรพรรษา เชื้อสมบูรณ์ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการแปรรูปและพัฒนาตลาดสินค้าปศุสัตว์ ประชุมหารือกับ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิกานต์ ลิมปิติ รองคณบดี และ ทีมงาน ในประเด็น

1.การดำเนินโครงการ lanna high quality milk & meat gastronomy route

2. ความร่วมมือด้านวิชาการเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาผู้ประกอบการสินค้าปศุสัตว์ผ่านกระบวนการสื่อสารองค์กร

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมได้นำประเด็น ปัญหา อุปสรรค ข้อสรุป ต่างๆ เช่น การดำเนินการในสถานการณ์ covid 19 ฯลฯ นำเสนอต่อผู้บริหารของหน่วยงานเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

 

29 7 64 11

29 7 64 12

29 7 64 13