หัวหน้าส่วนราชการ

amphon varitthithum2

 นายอำพล วริทธิธรรม
ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์

DLD PRODUCT LIBRARY Side Banner

logo

dataMarketing

menu icon web

HeadBranerMilk

click link video

price per week

 

 

 

 

 

อบรมการแปรรูป/กิจกรรม

รางวัล/ประกาศเกียรติคุณ

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

กิจกรรม/โครงการ

ภาพกิจกรรมของหน่วยงาน

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ให้สัมภาษณ์รายการ Money Morning
วันที่19 มิถุนายน 2562 นายสัตวแพทย์สรวิศ  ธานีโต  อธิบดีกรมปศุสัตว์  ให้สัมภาษณ์รายกา...

อ่านข่าวทั้งหมด

การฝึกอบรมการเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์ หลักสูตร การเพิ่มมูลค่านมแพะ ระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2563
ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธานี กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ดำเนินการจัดโครงการฝึกอ...
ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน (OTOP)
วันที่ 19-20 ตุลาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ร่วมกับเ...

ภาพอินโฟกราฟิก/ประชาสัมพันธ์

สำหรับเจ้าหน้าที่

2345710

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

QR Code ของหน่วยงาน

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

เริ่มนับตั้งแต่วันที่
58476
Today17
Yesterday79
This_Week268
This_Month2042
All_Days58476

กำลังออนไลน์

มี 247 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธานี กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์ หลักสูตร"การเพิ่มมูลค่านมแพะ" ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะนมและผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับแพะนม จำนวนทั้งสิ้น 20 ราย เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมตามยุทธศาสตร์การพัฒนาแพะ-แกะ ปี 2560 - 2564 โดยมีเนื้อหาการอบรม ดังนี้

1. บรรยายเรื่อง วิทยาศาสตร์น้ำนมแพะและเทคโนโลยีการแปรรูปน้ำนมแพะ

2. บรรยายเรื่อง สุขอนามัย หรือ สุขลักษณะ (hygiene) [สภาวะและมาตรการต่างๆ ที่จำเป็นในกระบวนการผลิตอาหาร]

3. บรรยายเรื่อง การตลาดผลิตภัณฑ์นมแพะแปรรูป

4. ปฏิบัติการ การทำนมแพะปรุงแต่ง

5. ปฏิบัติการ การทำไอศกรีมนมแพะ

6. ปฏิบัติการ การทำนมเปรี้ยวและโยเกิร์ตนมแพะ

7. ปฏิบัติการ การทำเนยแข็ง

เพื่อให้เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะนม ให้มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์และเทคโนโลยีให้มีความเข้าใจด้านการแปรรูป ผลิตภัณฑ์นม รวมถึงด้านการตลาดเพื่อเป็นช่องทางและโอกาสในการแสดงศักยภาพและการนำเสนอผลิตผลทางด้านปศุสัตว์เพื่อใช้เป็นแนวทางการนำร่องไปสู่การเป็นเจ้าของกิจการอย่างครบวงจร ประกอบอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สัตว์เพื่อการบริโภคภายในประเทศ และสามารถแข่งขันได้ในอนาคตให้สอดรับกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาลด้วย