หัวหน้าส่วนราชการ

amphon varitthithum2

 นายอำพล วริทธิธรรม
ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์

DLD PRODUCT LIBRARY Side Banner

logo

dataMarketing

menu icon web

HeadBranerMilk

click link video

price per week

 

 

 

 

 

อบรมการแปรรูป/กิจกรรม

รางวัล/ประกาศเกียรติคุณ

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

กิจกรรม/โครงการ

ภาพกิจกรรมของหน่วยงาน

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ให้สัมภาษณ์รายการ Money Morning
วันที่19 มิถุนายน 2562 นายสัตวแพทย์สรวิศ  ธานีโต  อธิบดีกรมปศุสัตว์  ให้สัมภาษณ์รายกา...

อ่านข่าวทั้งหมด

การฝึกอบรมการเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์ หลักสูตร การเพิ่มมูลค่านมแพะ ระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2563
ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธานี กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ดำเนินการจัดโครงการฝึกอ...
ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน (OTOP)
วันที่ 19-20 ตุลาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ร่วมกับเ...

ภาพอินโฟกราฟิก/ประชาสัมพันธ์

สำหรับเจ้าหน้าที่

2345710

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

QR Code ของหน่วยงาน

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

เริ่มนับตั้งแต่วันที่
58465
Today6
Yesterday79
This_Week257
This_Month2031
All_Days58465

กำลังออนไลน์

มี 202 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 นายเทพฤทธิ์ ทับบุญมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เข้าร่วมประชุมบรรยายสรุปการตรวจเยี่ยม และศึกษาดูงานของเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณทางด้านสินค้าอุตสาหกรรมด้านการส่งเสริมการพัฒนา ด้านการผลิตผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร และพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธานี

และรับฟังบรรยายสรุปภารกิจงานงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ 2561 ผลงาน ปัญหาอุปสรรค และแผนการดำเนินงานปีงบประมาณ 2562 และปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตปศุสัตว์ 1 ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี

31670

31581

31584

31582

31585

145738

145737

145724