เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ำ ขนากไม่น้อยกว่า 100 ลิตร